در حال بارگزاری

محوریت انسان

AGE در هر جایی که محصولات و خدمات ارائه دهد، به انسان و سلامتی انسان ارزش می دهد. از مواد خام فرآورده ها تا شرایط تولید، در همه مراحل الویت با سلامتی انسان است.

برای AGE، جدا از اهمیت رضایت مصرف کننده نهایی، رضایت کارکنان و همکاران شرکت نیز اهمیت بالایی را دارد:

– در کارخانجات تولیدی؛ نسبت به امنیت محیط کار، شرایط کار و غیره، حساسیت بالایی اعمال می شود.

– با ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی فنی، همواره در کنار همکاران خارج از اعضای شرکت می باشد.

محوریت توسعه و کیفیت

AGE پیوسته با تمرکز بر توسعه و تولید به فعالیت خود ادامه می دهد و برای هر کس که در حال ارتباط با آن است، کاملترین راه حل ها را عرضه می نماید. AGE در هر شرایطی، خدمات را با کیفیت 100% ارائه می نماید. این روند از نخستین مرحله تولید آغاز شده، تا مرحله خدمات پس از فروش نیز ادامه می یابد.