در حال بارگزاری

همکاران / مشتریان

همکاران / مشتریان

دانش و تجربه عمیق ما در بسیاری از صنایع به ما اجازه می دهد بینش منحصر به فرد و ارزشمند و مشاوره به شرکا / مشتریان ما ارائه دهد.

کوزین در 50 کشور و در 20 زبان ارائه شده است. ما می توانیم کل سازمان فروش جهانی خود را برای برطرف کردن چالش های توسعه کسب و کار به موفقیت برسیم. در حالیکه برخی از بزرگترین شرکتهای دنیا شرکا و مشتریان ما هستند، ما به رشد هر نوع کسب و کار از ابتدای شروع تا Global 2000 و Fortune 500 کمک کرده ایم.

در زیر فقط تعداد کمی از شرکت هایی که ما خدمت کرده ایم:

Embossed Logo Mockup
Sharon Logo Mockup
Premium Logo Mockup
Hot Foil Logo Mockup
Hot Foil Logo Mockup
Giraffe Logo Mockup
Leather Logo Mockup
Embossed Logo Mockup
Burned Logo Mockup
Vintage Logo Mockup
Cardboard Logo Mockup
Burned Logo Mockup
If you would like to discuss a potential partnership with Cosine, please contact us at Tel: 1800 232 3485 or support@linethemes.com